E-poe kasutus

Ink Refill OÜ, registrikoodiga 12366752 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab ink.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma iskuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).
 

I. E-POOD

1.1. ink.ee (Ink Refill OÜ, edaspidi e-pood) on osutaja poolt loodud internetipood mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
 

II. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest eesti vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.
 

III. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1. E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha hiljemalt 30 päeva jooksul.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.5. Teenuse kasutaja kinnitab et on vähemalt 15 aastane.

3.6. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest pangaülekandega.

3.7. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Ink Refill OÜ arvelduskontole.

3.9. Ink Refill OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR maksev Tooner on järsku müügis 20 EUR on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
 

IV. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui on e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4.3. Makseid vahendab Maksekeskus AS
 

V. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

5.1.1. Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires kulleriga.

5.1.2. Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järgi Tallinnas Marja 7 asuvasse ink.ee poodi.

5.2. Kaupade kohaletoimetamine kulleriga üldjuhul toimub 2-7 tööpäeva jooksul. Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni.

5.3. Kui Teenuse kasutaja valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järgi tulemise Tallinnas Marja 7 asuvasse ink.ee poodi, siis informeeritakse Teenuse kasutajat telefoni või e-posti teel hetkel kui tema poolt tellitud kaubad on valmis pandud kättesaamiseks. Vastav info üldjuhul edastatakse Teenuse kasutajale hiljemalt 1-7 tööpäeva jooksul tellimuse esitamisest ja raha laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele.

5.4. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.

5.5. Tarneaeg võib pikeneda eritellimuse korral või kui see on märgitud kaubalehel.

5.6. Klient kohustub kauba ära viima ühe (1) kuu jooksul arvestades kauba tarnimisest ink.ee poodi. Selle tähtaja ületamisel on Ink Refill OÜ-l õigus seade utiliseerida.
 

VI. LEPINGUST TAGANEMINE ENNE TEENUSE OSUTAJAPOOLSET LEPINGU TÄITMIST

6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@ink.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
 

VII. TAGASTUSÕIGUS

7.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

7.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis, avamata plommiga ja kasutamata. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode või kinkekaart, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

7.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile info@ink.ee

7.4. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong kui see on nõutud.

7.5. Tagastusõigus kehtib vaid meie standardtoodete kohta, eritellimustele ei kehti.

7.6. Tagastusõigus kehtib vastavalt seadusele ainult eraisikutele.

7.7. Raha kantakse tagastatud toote eest tagasi Teenuse kasutaja arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud.

7.8. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.9. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Teenuse kasutaja.

7.10. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.6 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.
 

VIII. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1. E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg erakliendile. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

8.2. Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingu lisaks nr. 1 oleva „Pretensioonide käsitlemise korrale”.
 

IX. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale ja tema nõusolekuna.

9.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.5. Isikuandmeid töötleb Ink Refill OÜ, registrikood 12366752.

9.6. Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.7. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.9. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid juhul edastatakse kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isikule kellel on selleks seaduslik õigus kui see toimub Teenuse kasutaja muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.

9.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

9.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.12. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

9.13. Ink Refill OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Ink Refill OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 

X. VASTUTUS

10.1. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuse. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3. Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingust vastasest, seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

XI. ERIMEELSUSED

11.1. E-poe Kasutuslepingust ja kasutamistingimustest tulenevad erimeelsused Teenuse kasutja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.
 

XII. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun ink.ee (Ink Refill OÜ) E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega

LISA №1

PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

1. ink.ee (Ink Refill OÜ) poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg erakliendile. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

2. Mõisted:

2.1. Ekspertiis - Ink Refill OÜ hooldusosakonna poolt (mõnel juhul ka toote maaletoojafirma poolt) teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

2.2. Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul kui klient ei ole Ink Refill OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

3. Pretensiooni võib esitada toote konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele.

4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5. Pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud.

6. Pretensiooni võib esitada info@ink.ee elektronpostile või Ink Refill OÜ esindusse.

7. Teenuse osutaja ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

7.1 Häirete eest toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

7.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

7.3 Häirete eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;

7.4 Häirete eest toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;

7.5 Häirete eest toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);

7.6 Häirete eest, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);

7.7 Rikete eest toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;

7.8 Tootesse kliendi poolt installeeritud operatsioonisüsteemiga ja muu tarkvaraga mittesobiva tarkavara poolt põhjustatud häirete eest, mis ei ole ostetud Ink Refill OÜ-st;

7.9 Arvuti rikete eest, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;

7.10 Puuduste eest juhul, kui tootetel ja detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised rikutud, vahetatud või eemaldatud.

8. Kui remonti toodud toodet ei ole kasutatud vastavalt toote kasutamistingimustele, siis pretensiooni esitamise õigus tootele ei laiene ning kliendi nõusolekul remondib Ink Refill OÜ toote vastavalt kehtivale hinnakirjale

9. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

10. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Ink Refill OÜ tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud Teenuse kasutaja süül. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

11. Ink Refill OÜ on kohustatud eriarvamuste korral tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates toote müügi kuupäevast. Kui ekpertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.

12. Seadmele teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu ja lisatasud (transpordi tasu, hoiustamise tasu jne.) kui Teenuse osutaja ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu ja käsitlustasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

13. Kui pretensiooni aluseks oleva toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud võtab Ink Refill OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärse asendustootega.
 

Ink.ee (Ink Refill OÜ) e-poe kasutusleping ja selle lisa №1 kehtivad alates 01.01.2018