Garantii

Ink Refill OÜ garanteerib oma klientidele toote vahetust juhul kui tooner või tint ei hakka tööle, ning trükkidefektide või tooneri töös häirete ilmnemisel. Garantii kehtib 24 kuud ostu-müügi päevast.

Hilisemal defektide ilmnemisel on Kliendil õigus pöörduda meile pretensiooniga. Kui tegemist on kassetti defektiga, vahetatakse kassett välja.

Garantiijuhtumi korral:
1. Tehke pilt toonerist nii, et oleks näha mudelit
2. Tehke pilt ribakoodist
3 Tehke pilt trükidefektist või kirjeldage probleem
4. Saatke pildid koos kirjeldusega ja arve numbriga aadressile info@ink.ee

12

Garantii ei kehti, kui defekti põhjustasid järgmised asjaolud:

1. Kassetti ei säilitatud valgus- ja tolmukindlas pakendis horisontaalasendis
2. Kassetti ei hoitud nõutavates temperatuuri ja õhuniiskuse tingimustes (+17 - +25 kraadi, 60% RH)
3. Kassettile või selle osale oli tekitatud mehhaniline või muu vigastus (trumli kriimustused, näpu või liimijäljed jne.)
4. Kassetti on sattunud tolm või mõni teine võõrkeha
5. Kassetti püüti kasutada mõnes mittesobivas printeris
6. Kassett on mõnel muul viisil kahjustatud.
7. Loomulik kulumine

Toode tuleb tuua garantiisse originaalkomplektsuses.

Garantiijuhtumi korral tegutsege järgnevalt:

1. Kontrollige, et toode oleks füüsiliste vigastusteta ja kõik tarvikud oleksid alles.

2. Leidke kauba ostuarve.

3. Kirjeldage viga võimalikult täpselt kuidas ja millal avastasite või tekkis defekt.

4. Kui seadmel on Eestis autoriseeritud hooldusesindus, siis toimetage seade autoriseeritud hooldusesindusse (enne võtke ühendust hooldusesindusega).

5. Kui seadmel puudub Eestis autoriseeritud hooldusesindus, siis toimetage vigane seade meie esindusse.

Üldist

1. Ink Refill OÜ vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantii protseduure, kuid ei teosta seadmetele garantiiremonti.

2. Ink Refill OÜ vahendab tootja garantiid kuni 2 aastat. Peale 2 aastat on tootjagarantii vahendamine käsitlustasuga (vaata teenuste hinnakiri). Toodetele, millel on Eestis autoriseeritud hooldusesindus, soovitame klientidel toimetada vigane seade remonti iseseisvalt.

3. Garantiihoolduse teostamise aluseks on Ink Refill OÜ poolt väljastatud ostuarvega ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on Ink Refill OÜ õigus keelduda tasuta garantiiremondist.

4. Toode tuleb garantiisse või hooldusesindusse viia originaalkomplektsuses (kui komplektis on tehtud muudatusi tuleb sellest teavitada toote andmisel garantiisse).

5. Klient kohustub seadme ära viima kolme (3) kuu jooksul arvestades töö valmimisest. Selle tähtaja ületamisel on Ink Refill OÜ-l õigus seade utiliseerida.

Garantiiaeg

1. Garantiiperiood kehtib hetkest, mis on märgitud ostuarvele.

2. Garantiiaja pikkus ja regeerimis- või hooldamisaja kestus on määratletud maaletooja poolt. Garantiilaiendused, mis toodetele kaasa ostetakse, tuleb kliendil endal registreerida vastavalt kaasaantud juhendile 30 päeva jooksul. (nt. HP servicepack). Kui seda ei tehta, garantiilaiendus ei kehti.

3. Alles on vaja hoida ostuarve, mis toodetega kaasa pannakse, ilma selleta garantii ei kehti.

Garantii alla ei kuulu

1. Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD plaadid, hiirematt, litsentsikleebised jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.

2. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.

3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.

4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.

5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.

6. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

Seadmele teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu ja lisatasud (transpordi tasu, hoiustamise tasu jne.) kui Teenuse osutaja ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu ja lisatasud kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast. Vaata teenuste hinnakiri.